Deze website is eigendom van het VVV-kantoor Béziers Méditerranée, 1 av du président Wilson, 34500 Béziers (Frankrijk), Tel:+33 (0) 4 99413636.

De publicatiedirecteur van de website is Gilles Panné.
De foto's op de website zijn onderworpen aan auteursrechten. 

De website is gemaakt, en wordt gehost door de onderneming RACCOURCI gevestigd in La Rochelle:

RACCOURCI Agence Web
32 place New Rochelle
17000 LA ROCHELLE 
Tel. : +33 (0) 5 46 28 17 17
www.raccourci.fr

1. Technische informatie 

De gebruiker van deze website erkent te beschikken over de benodigde bevoegdheid en middelen voor toegang, en gebruik van deze website, en gecontroleerd te hebben dat de gebruikte computer configuratie geen virussen bevat, en in perfecte staat van werking is.
De gebruiker erkent geïnformeerd te zijn dat deze website 24/7 toegankelijk is, behalve in geval van onmacht, problemen met betrekking tot de structuur van het communicatienetwerk of technische moeilijkheden.
Het VVV-kantoor Béziers Méditerranée kan wegens onderhoud de beschikbaarheid van de website tijdelijk onderbreken, maar zal er voor zorgen dat de gebruikers hiervan voortijdig op de hoogte gesteld zullen worden.
In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van deze website, zullen deze worden gemeld aan de Franse Autoriteit Persoonsgegevens (CNIL).
Het VVV-kantoor Béziers Méditerranée zet zich in om gebruikers gecontroleerde informatie en/of instrumenten ter beschikking stellen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, afwezige informatie en/of de aanwezigheid van een virus op zijn website.

2. Wet bescherming persoonsgegevens 

De gebruiker is op de hoogte dat in overeenstemming met artikel 27 van de Franse wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978, de facultatieve informatie die hij verschaft om een op de website beschikbaar gestelde formulier in te vullen, bestemd zijn voor het VVV-kantoor Béziers Méditerranée om aan zijn vraag te kunnen voldoen, en deze zal verwerken voor administratieve- en commerciële doeleinden, alsmede, behalve bezwaar aangetekend door de gebruiker, ook bestemd voor andere bedrijven van de groep of partner-bedrijven van het VVV-kantoor Béziers Méditerranée. 
De gebruiker is op de hoogte dat hij recht heeft op inzage, rectificatie, verwijdering, bezwaar maken op de overdraagbaarheid van de hem/haar betreffende persoonlijke gegevens, die uitgeoefend kunnen worden door te schrijven naar het VVV-kantoor van Béziers Méditerranée.

3. Intellectueel eigendom, Auteursrechten 

De algemene structuur, alsmede de software, teksten, de wel- of niet bewegende beelden, en alle andere elementen en vakkennis waaruit de website bestaat zijn het exclusieve eigendom van het VVV-kantoor Béziers Méditerranée.
Iedere geheel of gedeeltelijke weergave van deze website, ongeacht de procedure, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het VVV-kantoor Béziers Méditerranée is verboden, en zal worden beschouwd als vervalsing, veroordeeld door de artikelen L.335-2 en daarop volgenden van het Franse Wetboek Intellectueel Eigendom.

Hetzelfde geldt voor de gegevensbestanden op de website, die beschermd zijn door de bepalingen van het Franse Wetboek Intellectueel Eigendom tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van gegevensbestanden, die het VVV-kantoor Béziers Méditerranée aangemaakt heeft.
Een gebruiker of bezoeker van de website kan geen hyperlink creëren naar deze website zonder de uitdrukkelijke en voorgaande toestemming van het VVV-kantoor Béziers Méditerranée. 

4. Gebruiksvoorwaarden voor de versturing van promotionele e-mails

De persoonlijke gegevens en informatie verzameld op de formulieren van deze website worden digitaal verwerkt, om het ons mogelijk te maken u per e-mail op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes, onze aanbiedingen en/of die van onze partners. Het niet beantwoorden van de facultatieve vragen heeft geen consequenties; deze informatie is alleen om u beter te leren kennen.

Wij verzekeren u ervan dat alle middelen ingezet worden om alle gegevens die u ons toevertrouwd volstrekt vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld zullen worden.

In overeenstemming met de Franse wet nr.78-17 van 6 januari 1978, heeft ieder persoon recht op inzage, rectificatie, verwijdering, bezwaar maken op de overdraagbaarheid van de hem/haar betreffende persoonlijke gegevens.