De geschiedenis van het Canal du Midi

De geschiedenis van het kanaal begint officieel 351 jaar gelegen

 

  •  1666: in oktober ondertekende Lodewijk XIV het besluit die de bouw toestond.

  • 1667: Pierre-Paul Riquet start de werkzaamheden, tussen Toulouse en de Middellandse Zee. Hij is dan 58 jaar.

  • 1680: Paul Riquet overlijdt op 71jarige leeftijd, op 1 oktober, in Toulouse. Op dat moment miste het Kanaal slechts een lieue -oftewel 4,8 km- voor complete voltooiing; en de sluizentrap van Fonseranes zijn vrijwel klaar...

  • 1681: na 14 jaar van werkzaamheden, en het harde werken van 12 000 arbeiders, werd het "Canal Royal du Languedoc" officieel groots geopend op 24 mei, met een bootreis.

  • 1694: het Canal wordt als voltooid beschouwd. Vauban brengt vervolgens 13 jaar lang enkele wijzigingen en verbeteringen aan, terwijl het kanaal functioneerde, om te voorkomen dat het rivierbed zou verzanden, en overstromen bij hevige regenbuien.

  • 1789: Het "Canal Royal du Languedoc" verandert tijdens de Franse Revolutie van naam, en wordt «Canal du Midi»

  • 1984: officiële ingebruikname van de schuthelling

  • 1990: de laatste koopvaardijschepen gaan over het Canal du Midi. Alleen de recreatievaart maakt nu nog gebruik van de rivier

  • 1996: in oktober, bescherming van de sluizentrap van Fonseranes als Historisch Monument; in december, bescherming van het Canal du Midi als UNESCO werelderfgoed

  • 2015-2017: verbouwing van de locatie sluizentrap van Fonseranes, lancering van het project voor de benoeming van «Grand Site de France»

De sluizentrap van Fonseranes in cijfers

9=1 de 9 sluizen zijn één sluis, bestaand uit 8 sluiskolken 9 deuren.

312 m lang

21,5 m hoogteverschil tussen het hoogste punt van de sluizen (voor het Bezoekerscentrum) en het niveau van de Orb, waar het Canal du Midi in het begin terecht kwam

2 jaar (1678-1680), de tijd die de bouw van de sluizentrap in beslag genomen heeft, voltooid in 1680, vlak na het overlijden van Pierre-Paul Riquet