Als VVV-kantoor categorie 1 (promotiewerkzaamheden op nationaal / internationaal niveau) volgens het Franse VVV-kantorennetwerk, zetten wij ons in om u:

Office de Tourisme Classé

 

 • Een gemakkelijk toegankelijke ruimte, en informatie ter beschikking te stellen.

 • De formaliteiten te vereenvoudigen.

 • Meubels te bieden zodat u comfortabel kunt zitten in een ruimte met gratis wifi.

 • Gratis te informeren over het plaatselijke toeristische aanbod.

 • De openingstijden/periodes duidelijk zichtbaar ophangen en verspreiden, in minstens 2 vreemde talen.

 • Het hele jaar door uw brieven en mails te beantwoorden.

 • Een permanent toeristisch informatiepunt met personeel ter beschikking stellen, die minstens 2 vreemde talen spreekt.

 • Toeristische kaarten, plattegronden en toeristische gidsen in papiervorm ter beschikking stellen.

 • Toegang te geven tot een meertalige website, geschikt voor alle mobiele devices.

 • Zijn toeristische informatie tevens in papiervorm te verspreiden, in minstens 2 vreemde talen, met betrekking tot:

 • - Alle geklasseerde toeristische accommodaties, met minstens de vermelding van de naam van het etablissement, de adresgegevens, e-mailadres, website, telefoongegevens en klassering.

  - De toeristische locaties en monumenten op cultureel-, natuurlijk- en recreatief gebied, waarbij vermelding mogelijk van de entreeprijzen, openingstijden- en periodes voor publiek, website, postadres en telefoongegevens.

  - De alarmnummers.

  De toeristische informatie jaarlijks bijwerken.

 • De alarmnummers buiten ophangen.

 • Het gehele aanbod voor zijn gebied presenteren voor alle geïnteresseerden.

 • U toegang geven tot de beschikbaarheid van geklasseerde accommodaties op onze website www.beziers-in-mediterranee.com

 • Uw klachten behandelen, en tevredenheid meten.

 • Een toeristische informatiedienst bieden die nieuwe technologieën op gebied van informatie en communicatie integreert (social media, mobiele telefoon, geolocalisatie...).

 • Aan de eisen voldoen van het merk "Qualité Tourisme".

 • Toeristische adviseurs ter beschikking stellen.

 • Garanderen dat de lokale toeristische informatie actueel en betrouwbaar is.

Het toeristische kwaliteitskeurmerk "Marque Qualité Tourisme", de erkenning voor de kwalitatieve benadering van het VVV-kantoor

Het VVV-kantoor Béziers Méditerranée zet zich sinds 2010 in voor de benadering "Qualité Tourisme". Hij heeft het keurmerk in december 2012 toegekend gekregen, en de verlenging hiervan in januari 2016.

De nationale autoriteit " Qualité Tourisme" erkent de permanente inzet van het VVV-kantoor Béziers Méditerranée, die zich met zijn kwalitatieve benadering permanent richt op de verbetering van zijn diensten in het geheel.

Het merk QUALITÉ TOURISME™, opgericht door het Franse ministerie voor toerisme, is de erkenning voor de stappen die gezet worden voor permanente kwaliteitsverbetering van de door de VVV-kantoren opgezette diensten. Er wordt trouwens om de 3 jaar een audit uitgevoerd.

De kwalitatieve benadering is gericht op 4 hoofdpijlers: tevredenheid van de klanten, de dienstverleners, de volksvertegenwoordigers en het personeel van het VVV-kantoor.

Hieronder de belangrijkste oriëntaties opgesteld door het VVV-kantoor Béziers Méditerranée:

De klantdoelstellingen

 • De klanttevredenheid verbeteren door een gepersonaliseerd advies, het ter beschikking stellen van een comfortabele, functionele en aangename ruimte

 • Goede, en betrouwbare informatie geven

 • De seizoenskrachten, die voor enkele maanden aangesteld worden, beter opleiden

 • Nieuwe diensten aanbieden: gratis wifi, boetiek met artikelen van kwaliteit met merkidentiteit, ontvangst op afspraak, mobiele informatiepunten…

 • Het hele jaar door een gevarieerd ontdekkingsaanbod van kwaliteit bieden

 • Er voor zorgen dat de openings- tijden en periodes aansluiten op de toeristische frequentie

De dienstverlenersdoelstellingen

 • Hun tevredenheid verbeteren door de ontwikkeling van de naamsbekendheid van de verschillende gemeenten, en de toeristische frequentie.

 • De missies en diensten aangeboden door het VVV-kantoor beter onder de aandacht brengen van de lokale toeristische dienstverleners.

 • Ze op de hoogte houden van de activiteiten, rondleidingen, voorstellingen, zodat ze deze informatie kunnen doorgeven aan hun klanten.

 • De toeristische spelers verenigen om een gezamenlijke dynamiek te creëren, en laten meedenken over strategische zaken.

 • Ze regelmatig opzoeken, naar ze luisteren, en hun ideeën voor ontwikkeling in overweging nemen.

 • Hun dienstverleningen beter ondersteunen, promoten en verkopen.

 • Verenigen, en nieuwe aanbiedingen creëren met specifieke acties per doelgroep (groep, cruises, cultuur…), en passende promotionele acties bedenken.

 • Ze bijstaan om hun marketingcampagnes et hun zichtbaarheid op internet te verbeteren.

Doelstellingen ten op zichte van het team

 • Het personeel laten meedenken bij het uitstippelen van strategieën, de uitwerking van instrumenten, het in praktijk brengen van de keuzes gemaakt door het directiecomité.

 • De beschikking hebben over een meerjarig opleidingsplan, begeleiding bij de ontwikkelingen van het vak, ervoor zorgen dat ze voor meerdere functies inzetbaar zijn.

 • Luisteren naar de ambities van het personeel met betrekking tot de ontwikkelingen van de structuur.